Fotocredit:

Styret 2019

9. januar 2019

Styremedlemmer:

  1. Leder / Medlemsansvarlig: Jens Aldo Carrizo Nilsen
  2. Nestleder/Sekretær/Økonomi Ansvarlig: Martine Alise Kvam
  3. Arrangement Ansvarlig: Trond Gunnar Hansen
  4. Styremedlem: Anna Maria Kolasa
  5. Styremedlem: Vidar Øy 

 

Jens Aldo Carrizo Nilsen (f.1990), Lokallagsleder og medlemsansvarlig

Jens Aldo C. Nilsen er født i Arendal, er 29 år, oppvokst sin ungdomstid og begynnelsen av sitt unge voksne liv i Malaga - Spania. Er Utdannet Sosial Fagarbeider fra Spania og Barne- og Ungdomsarbeider i Arendal.
Jobber til vanlig i en sentrumbarnehage i Arendal i 100% stilling med 40 % permisjon på grunn av studie i Arbeidsplassbasert Barnehagelærer Utdanning.
Han har alltid vært engasjert i Natur og miljø saker , men meldte seg inn i MDG i November 2014 og ble aktiv medlem med verv i 2016. Jens hadde vara plass i fylkesstyret og styremedlem i
Arendal MDG i 2016. Han ble gjenvalgt i begge styrer som styremedlem i 2017.
Han fikk på alvor erfaring i sentral parti politikk i 2017 der Jens fikk delegat plass på Landsmøte og i Desember 2017 var han Observatør på Landstyre for Aust-Agder. I mars 2018 var han delegat på første ordinære landsstyremøte for Aust-Agder MDG. Han representerte fylket i landstyremøtene i september og desember 2018.
På Årsmøte, April 2018 ble han valgt som talsperson for lokallaget i Arendal. I januar 2019 ble han gjenvalgt som leder i lokallaget.
Han sitter sentralt i Arbeidsutvalget i Grønne Studenter fra mai 2018.
Utenom Miljø og Klima saker, har Jens store hjerte saker som Oppvekst, Mangfold, Regnbuepolitikk, Studentpolitikk og Dyrevern.

Martine Alise Kvam (f. 1994), Nestleder/ Økonomiansvarlig/ Sekretær

Martine er oppvokst og bor på Tromøya utenfor Arendal. Er utdannet Kjole- og draktsyer.
Hennes engasjement startet naturlig nok først med Røde Kors, da hele familien er i Røde Kors. Hun var aktiv i mange år i Røde Kors Ungdom, før hun gikk videre til å bli leder i Natur og Ungdom hvor interessen for natur- og dyrevern fikk utvikle seg.
Frivillig arbeid har alltid vært viktig for henne, og hun har blant annet vært frivillig ved kattehjem.
Siden 2013 har hun sittet i styret i Grønn Ungdom, først som kasserer og har så i lang tid som sekretær. I 2017 gikk hun også inn i styret i Miljøpartiet De Grønne i Arendal, og har sittet som både nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. I 2018 ble hun gjenvalgt som Økonomiansvarlig og sekretær, og i 2019 ble hun valgt også som nestleder.

Martines hjertesaker er dyr og natur, at vi skaper et lokalt og globalt økosystem som jobber sammen med hverandre, ikke utnytter hverandre. Hun er også interessert i politikk som vedrører: Psykisk helse, ruspolitikk, regnbue- og mangfoldpolitikk, kulturarv, oppvekst og mer.

Trond Gunnar Hansen (f.1948), Styremedlem

Født og oppvokst på Mysen i Indre Østfold i 1948.
Mine foreldre drev og eide to fiskehandels butikker på Mysen med fiskematkjøkken for produksjon av fiskemat.
Jeg tok tidlig del i arbeidet og ble godt kjent med driften av en slik virksomhet. Dette kom godt med da jeg selv hadde ansvaret for driften og gjennomførte salget av virksomheten.
Jeg jobber også som håndverker, som maler i naboens malerforretning i mer enn 10 år.
Tidlig involvering i arbeidslivet lærte meg hva som må prioriteres for å få resultater.
Utdannet meg som sosialøkonom som det da hette på Blinderen. Det var det eneste stedet i Norge hvor denne utdanningen fantes. I dag heter den samfunnsøkonomi og finnes mange steder i landet. Miljøet på sosioøkonomisk institutt var spesielt - med mange gode lærere, senere Nobelprisvinnere i økonomi. Det var nær og god kontakt mellom lærer og elev. Mitt spesialfag var internasjonal økonomi.

Til muntlig eksamen var jeg oppe i internasjonale stordriftsfordeler med Preben Munthe og Victor Normann som sensorer. Jeg hadde lest Schumachers bok: " Small is beautiful - economics as if People maters" - og hadde en klar forståelse av begrensningene med internasjonal handel - hvis ikke fordelingen av verdiskapingen ble forsøkt styrt politisk. Dette får vi merke betydningen av til fulle i våre dager - hvor ulikhetene bare øker. Schumacher var også opptatt av bivirkningene som kunne skade miljøet og som det ikke ble satt en pris på. Jeg har senere hospitert på Schumacher College i Devon i England - hvor fokus var på bærekraftig utdanning. Arne Næss var nært knyttet til denne utdanningsinstitusjonen.

Etter at butikken var solgt fikk jeg arbeid på Fylkesarbeidskontoret for Oslo og Akershus i 1976 - og jobbet med tiltak for å motvirke det første tilbakeslaget på arbeidsmarkedet etter krigen.

I første omgang med kortsiktige tiltak - som holdt hjulene i gang i bedriftene - senere etter flytting til Aust-Agder var jeg ansvarlig for den første beredskapsplanen mot arbeidsledighet. Da arbeidet jeg nært med kommunene og fylkeskommunen.

Senere ble jeg fylkesplanlegger - OG BEGIKK EN fylkesplan. Interessant arbeid , men ble skuffet over manglende interesse i kommunene. De likte dårlig at Fylkeskommunen skulle bestemme g komme med forslag til tiltak for fremtidig utvikling.

Hadde ett år permisjon - og arbeidet som planlegger i Oslo kommune - skoleplanlegging mens min kone fullførte sin utdanning i Oslo. Etter utredning og forslag om nedleggelse av en rekke skoler. Etter et par år var det greit å vende tilbake til Aust-Agder igjen. Viktig erfaring fra en stor kommune.

Ble deretter prosjektleder for prosjektet Østre Agder. Etablerte da ett av de første info sentrene i Norge på Brokklandsheia i Gjerstad. Tok da initiativ til "Kunstbyen Risør" og ble prosjektets første leder. Det vokste opp mange initiativ rundt dette med både bedrifter og festivaler som Kammermusikkfestivalen mm.

Ble så leder av Arendal Næringsråd med ansvar for Etablerer senteret, Turistkontoret og Arendal Handelskammer. Dette arbeidet omfattet Arendal og Froland kommune og Fylkeskommunen.
Vi fikk til mange ting - en egen oppfølging av etablerer - store festivaler - som båtracet - samling av verdens raskeste seilbåter - oppstart av Canal Street mm.

Når Arendal kommune ønsket at dette arbeidet skulle inn i kommunen - ble jeg næringssjef i kommunen. Etablerer senteret ble utskilt som egen enhet - og Arendal Handelskammer

Det ble overført til ny privat Arendal Næringsforening. Oppsparte midler fra Arendal Næringsråd fulgte med disse etableringene. Etter mer enn 10 år i Arendal kommune - startet jeg egen virksomhet - fikk et oppdrag fra Arendal kommune om " Vekst i Arendal Øst" - som ble avsluttet i 2016. Prosjektet rettes fokus på befolkningsvekst i denne delen av kommunen - noe vi også fikk til med markedsføring på facebook blant andre sosiale medier. Ett år var Flosta området det eneste området med vekst i kommunen -etter mange år med reduksjon. Økt fokus på stolthet for eget område satte i gang en rekke prosesser som lever videre i dag. Ny næringsforening ble stiftet i Flosta - som var et viktig virkemiddel for å sale engasjement og initiativ.

Nå er jeg selvstendig næringsdrivende og pensjonist - flyktningguide for Røde Kors for en mann fra Eritrea - SFU for to barn en dag i uken for en familie som jeg kjenner godt fra Tyskland

Jeg er nestleder i Arendal Skøyteklubb - som skal arrangere NM allround på skøyer 29 - 30 desember i år med ansvar for markedsføring og sponsorer. En krevende jobb.

Har siden 2007 vært arbeidende styreleder i Arendal Festival Supply AS. En krevende jobb med fokus på salg. En spesiell bedrift som leier ut festivalutstyr som gjerder, toaletter og elektrisk utstyr, bord og benker med mer til arrangementer og festivaler. En bedrift hvor bærekraft var og er et viktig moment. Tidligere måtte slikt utstyr fraktes fra hovedstadsområdet og utlandet og frakten var den største kostnaden. Nå er dette etablert her med minimal fraktutgifter og CO2 utslipp.

Jeg har engasjert meg i utviklingen av lokal energiproduksjon - fortrinnsvis solceller på private hus og næringsbygg. Her kan MDG gå i spissen for å stimulere til en nasjonal dugnad. Har hatt innlegg i klassekampen om dette - uten at effekten har vært god nok. Savnet svar fra MDG i denne prosessen.

Med denne sommeren kunne vi produsert landstrøm til cruisebåtene - og strøm til våre biler og sykler med mer.

Dette er ett tema som jeg ønsker å jobbe videre med. Dette er noe vi kan få i gang det norske folk på en dugnad hvor forståelsen av endringen i klima og miljø kan utvikles videre.

Anna Maria Kolasa (f.1981), Styremedlem

Anna Maria, 38 år fra Polen , bor i Arendal for ca 4 år siden. Meldte seg inn i MDG for et halvt år siden på grunn av sin store engasjement av å ta vare på kloden, verden og samfunnet. Hun er katolikk og jobber til vanlig som barnehageassistent i en sentrumsnær barnehage og er renholder på kveldstid.

Vidar S. Øy (f.1949), Styremedlem

Medlem siden 2011, og er den eneste i nåværende Styret som var med å stiftet lokallaget i Arendal i 2012.
Han er utdannet farmasøyt, men er nå pensjonist.
Tidligere aktiv i Venstre.

Twitter: @vidar_y og @VidarOey