Fotocredit:

Styret 2019

9. januar 2019

Styremedlemmer:

  1. Leder / Medlemsansvarlig: Jens Aldo Carrizo Nilsen
  2. Nestleder/Sekretær/Økonomi Ansvarlig: Martine Alise Kvam
  3. Styremedlem: Vidar Øy 
  4. Styremedlem: Edvard Leiros
  5. Styremedlem: Trond Gunnar Hansen

 

 

 

Jens Aldo Carrizo Nilsen (f.1990), Lokallagsleder og medlemsansvarlig

Jens Aldo C. Nilsen er født i Arendal, er 28 år, oppvokst sin ungdomstid og begynnelsen av sitt unge voksne liv i Malaga - Spania. Er Utdannet Sosial Fagarbeider fra Spania og Barne- og Ungdomsarbeider i Arendal.
Jobber til vanlig i en sentrumbarnehage i Arendal i 100% stilling med 40 % permisjon på grunn av studie i Arbeidsplassbasert Barnehagelærer Utdanning.
Han har alltid vært engasjert i Natur og miljø saker , men meldte seg inn i MDG i November 2014 og ble aktiv medlem med verv i 2016. Jens hadde vara plass i fylkesstyret og styremedlem i
Arendal MDG i 2016. Han ble gjenvalgt i begge styrer som styremedlem i 2017.
Han fikk på alvor erfaring i sentral parti politikk i 2017 der Jens fikk delegat plass på Landsmøte og i Desember 2017 var han Observatør på Landstyre for Aust-Agder. I mars 2018 var han delegat på første ordinære landsstyremøte for Aust-Agder MDG. Han representerte fylket i landstyremøtene i september og desember 2018.
På Årsmøte, April 2018 ble han valgt som talsperson for lokallaget i Arendal. I januar 2019 ble han gjenvalgt som leder i lokallaget.
Han sitter sentralt i Arbeidsutvalget i Grønne Studenter fra mai 2018.
Utenom Miljø og Klima saker, har Jens store hjerte saker som Oppvekst, Mangfold, Regnbuepolitikk, Studentpolitikk og Dyrevern.

Ta gjerne kontakt med meg på...
Mobil: 94242626
Epost: aldojens@gmail.com
Twitter: @carrizonilsen

Martine Alise Kvam (f. 1994), Nestleder/ Økonomiansvarlig/ Sekretær

Martine er oppvokst og bor på Tromøya utenfor Arendal. Er utdannet Kjole- og draktsyer.
Hennes engasjement startet naturlig nok først med Røde Kors, da hele familien er i Røde Kors. Hun var aktiv i mange år i Røde Kors Ungdom, før hun gikk videre til å bli leder i Natur og Ungdom hvor interessen for natur- og dyrevern fikk utvikle seg.
Frivillig arbeid har alltid vært viktig for henne, og hun har blant annet vært frivillig ved kattehjem.
Siden 2013 har hun sittet i styret i Grønn Ungdom, først som kasserer og har så i lang tid som sekretær. I 2017 gikk hun også inn i styret i Miljøpartiet De Grønne i Arendal, og har sittet som både nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. I 2018 ble hun gjenvalgt som Økonomiansvarlig og sekretær, og i 2019 ble hun valgt også som nestleder.

Martines hjertesaker er dyr og natur, at vi skaper et lokalt og globalt økosystem som jobber sammen med hverandre, ikke utnytter hverandre. Hun er også interessert i politikk som vedrører: Psykisk helse, ruspolitikk, regnbue- og mangfoldpolitikk, kulturarv, oppvekst og mer.

Vidar S. Øy (f.1949), Styremedlem

Medlem siden 2011, og er den eneste i nåværende Styret som var med å stiftet lokallaget i Arendal i 2012.
Han er utdannet farmasøyt, men er nå pensjonist.
Tidligere aktiv i Venstre.

Twitter: @vidar_y og @VidarOey

Edvard Lerios (f.1992), Styremedlem

Trond Gunnar Hansen (f.1948), Styremedlem