Bystyrerepresentant / Gruppeleder

Jens Aldo Carrizo-Nilsen
mobil: 94242626
E-post: jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no
Verv:
Gruppeleder - Bystyrerepresentant
Medlem i Samfunnsutvikling komiteen
1.vara i kommuneplanutvalget
2.vara i Formannskapet
2.vara i Administrasjonsutvalget
Fast medlem i Styret til Hisøy Frivillighetssentral
Fast medlem i Valgkomiteen
Leder i Arbeidsutvalget i lokalprodusert Energi

1.varamedlem

Silje Vanessa Samuelsen
mobil:
E-post:van-ess@hotmail.com
Verv:
- 1.varamedlem i Havnestyret
- 4.varamedlem i Arendal Eiendom KF
- Varamedlem for Valgkomiteen
- 37. Varamedlem i Helsekomiteen

2.varamedlem

Martine Alise Kvam
mobil: 406 059 79
E-post:martine.alise.kvam@hotmail.com
Verv:
- Fastmedlem i Navnekomiteen
- 1.vara i Canal Street styret
- 38. Varamedlem i Helsekomiteen

3.varamedlem

Jenny Rose Bengtson
mobil: 41612553
E-post: huldersinn@yahoo.com
Verv:
- 39. Varamedlem i Helsekomiteen

4.varamedlem

Bjørg Fossli
mobil:
E-post: bjorg.fossli@yahoo.no
Verv:
- 40. Varamedlem i Helsekomiteen