Spørsmål til ordfører: Bysykler

Fotocredit: Innovasjon Norge

Spørsmål til ordfører, 23.06.2016

Bysykler i Arendal

11. juni 2016

  1. Har vi bysykler til utleie/utlån i Arendal?
  2. Hvordan fungerer ordningen i så fall i praksis?
  3. Hvor mange sykler har vi i tilfelle tilgjengelige?
  4. Inkluderer det også eventuelle el-sykler?
  5. Hvordan kommuniserer vi ordningen – om den finnes – til fastboende og turister?

Magrete Martens Breivik, Miljøpartiet De Grønne i Arendal

Ordførerens svar

1. Har vi bysykler til utleie/utlån i Arendal?
Vi har sykler til utleie/utlån i regi av Arendal turistkontor. Det er ikke bysykler i den
forstand som de har i større byer, for eksempel Oslo. Dette er sykler med gir og gode
dekk som kan brukes både i by og på grusveier. Tilbakemeldinger på kvaliteten har vært
god.
De kan leies/lånes i sommersesongen av fastboende og gjester og lånes av ansatte i
kommunen til og fra møter. Skoler har også fått tilbud om lån av sykler i forbindelse med
skoleutflukter med mer.
Det er Friluftssrådet Sør som i samarbeid med turistkontoret har finansiert og kjøpt inn
syklene. De ble innkjøpt i 2010. Friluftsrådet Sør kan bruke syklene i forbindelse med
sine arrangementer der det er behov for det.

2. Hvordan fungerer ordningen så fall i praksis?
Syklene er i vinteropplag/service på Intersport i Grimstad. Disse bringes til Arendal
sentrum når vi har avklart hvor turistinformasjonen skal være for den aktuelle sesongen.
Det er få oppbevaringsmuligheter (etter at Arendal Eiendom måtte ha et aggregat under
trappene på Sam Eydes Plass), slik at syklene de siste to årene har vært noe senere
tilgjengelig enn tidligere år. Syklene deles denne sesongen ut på ulike steder: Hove
Leirsenter og Camping, Krøgeneslåven i øst, Trommestadtunet i vest, Arendal
Gjestehavn og de resterende på turistinformasjonen. De som ønsker å leie sykkel
belastes for et beløp, avhengig av antall dager og andre hensyn vi vurderer. For
eksempel familierabatt, antall dager etc. Dette er en svært fleksibel ordning. De får
veiledning, justeringshjelp, lappesaker, hjelm og en sykkelbrosjyre basert på
”basesykling” utarbeidet av turistkontoret. For levering etter stengetid kan leier levere
sykkelen på avtalt sted, ute ved et stativ som er beregnet på utleiesyklene eller for
eksempel ved Arendal Gjestehavn som har åpent til kl 23:00 i sin sesong.
Etter avtale kan nøkkelen legges i postkassen på utsiden av Arendal kultur-og rådhus.

3. Hvor mange sykler har vi i tilfellet tilgjengelig?
Vi har til sammen 29 sykler i 4 ulike størrelser; herre, dame, junior og barn.
(1 er stjålet)

4. Inkluderer det også eventuelle el-sykler?
Vi har 4 el-sykler i Arendal kommune. Disse er ”bookbare” for de ansatte via vårt
rom-booking system. 2 av disse syklene er knyttet til turistkontoret og har vært det siden
2013. Vi leier ut også disse.

5. Hvordan kommuniserer vi ordningen – om den finnes – til fastboende og turister?
Når syklene var nye i 2010 hadde vi flere artikler i Agderposten blant annet med
syklende bystyremedlemmer. I turistkontorets sesong har vi plakat på utsiden,
informasjon på nettsider, facebook og i våre brosjyrer. Syklene er lett synlige på og
utenfor turistinformasjonens lokaler. Vedrørende nettsider så er denne informasjonen
tilgjengelig på Visit Norway, Visit Sorlandet så vel som Visit Arendal sine hjemmesider.
Egen sykkelbrosjyre finnes også som tidligere nevnt. Syklene er lett gjenkjennelige med
grønne skilter i rammen. (unntak; el-syklene). Interessen for sykkelutleie har hatt en jevn
økning og vi så en markant stigning etter at turistinformasjonen har tatt i bruk KLOA, hvor
syklene er mye bedre eksponert enn tidligere. Eget stativ rett ved taxi-holdeplassen var
mindre ”synlig” enn de nå er rett utenfor eller i KLOA.
Det er ønskelig å se en eventuell sykkel-lån ordning i samarbeid med Arendal sykkleby.