Panteringer i Arendal?

Fotocredit: Stein Bjørge / Byas.no

Interpellasjon til bystyret 23.06.2016

Pantering og askebeger i Arendal sentrum

11. juni 2016

Panten på halvlitersflasker har ikke vært justert siden 1986, og i dag har en tomflaske dessverre verdi for de færreste. Resultatet er ofte at de i byen blir liggende i gater eller kastes i søpla. Det er dårlig ressursutnyttelse å kaste gjenvinnbare flasker, og det er også uverdig for de som må grave i søppelkassene etter flaskepant.

Det finnes en løsning med en såkalt pantering. Dette er en holder med plass til flere flasker som gjerne festes på søppelkasser i byområder. Vi ser ikke for oss at det vil kreve mye ressurser å vedlikeholde, panteringene bør i praksis være selvryddende.
Man kan også se for seg å kombinere disse med askebeger som et alternativ til det store Pollen- eller gateaskebegeret.

Vi mener at dette kan være en rimelig investering for et ryddigere og vennligere Arendal.

Vårt spørsmål til ordføreren:

    • Er ordføreren positiv til å støtte forslaget ved å undersøke muligheten for å innføre dette i Arendal sentrum?

Liv Heidi Arnesen (Arendal FrP)
Magrete Martens Breivik (Miljøpartiet De Grønne i Arendal)

Les også: Engasjert 16-åring etterlyser disse i Stavanger

- Det er dårlig ressursutnyttelse å kaste gjenvinnbare flasker, og det er også uverdig for de som må grave i søppelkassene etter flaskepant

Ordførerens svar

Takk for spørsmålet. Arendal kommune har ingen erfaringer med dette fra før. Løsningen som interpellantene viser til her kan være en løsning for et ryddigere sentrum.
Om tomflasker er et stort «søppel» problem i byen kan sikkert diskuteres, vår erfaring er at de fleste flaskene blir kastet i søppeldunkene. Med en pantering vil flaskene stå synlig og kan nok for noen oppfattes som skjemmende. Det finnes også mange typer flasker, noen med pant og noen uten, samt pappkrus fra matserveringsstedene. Vi antar at flasker uten pant og pappkrus også vil bli stående i panteringen og det vil oppfattes som skjemmende. Vi ser også for oss at «ikke spist opp hamburger meny» sammen med pappkruset blir plassert oppi pante ringen. Dette vil da mest sannsynlig medføre at måker vil fly rundt dunkene å lage støy, prøve spise det som er igjen av matrester, og det kan da falle ned på bakken og forsøple.
Askebeger i nærheten av inngangene til offentlige bygg er ikke lov. Det må derfor vurderes hvor eventuelt askebeger skal settes opp. Ligger sneipene på fortauene eller rundt uteplasser så er det gårdeieren som bør foreta seg noe. Askebeger som ikke blir tømt regelmessig og som blir stående fulle av vann vil lukte vondt. Ukentlig spyling må kanskje gjøres for å unngå lukt.
Ordføreren er åpne for løsningen(e), men er litt usikre på hvor mye dette vil hjelpe totalt sett.
Med dette vil ordføreren be administrasjonen om å innhente erfaringer fra andre kommuner i første omgang. Dette for å få en klarhet i de ulike løsningene som eksisterer, samt få en oversikt over eventuelle økonomiske kostnader knyttet til de ulike løsningene. Om dette skal bli realisert i Arendal kommune som en eventuell prøveordning eller på permanent basis må budsjettet økes tilsvarende kostnadene. Det er ikke rom på det eksisterende budsjettet for det de ulike løsningene.