Like rettigheter i kongeriket Norge

Venstre-politiker Sveinung Rotevatn uttalte for en stund siden i VG at han var oppgitt over at nåvaerende regjering ennå ikke hadde satt opp et forslag som åpner for dobbelt statsborgerskap, noe som Stortinget ba dem gjøre for nesten ett og halvt år siden

Agderposten 

Jeg sa til meg selv at dette kan også gjelde meg. Ettersom jeg er født og oppvokst på Sørlandet, men har en mor fra Argentina og masse slekt der.

Under min oppvekst har jeg laert å leve med to ulike kulturer, språk og tradisjoner, men fikk mer tilhørighet med det norske ettersom jeg oppholdt meg her.

ble eldre ble jeg mer og mer interessert i mitt andre land, som jeg føler at jeg har en naer tilhørighet til. Jeg liker å nevne at jeg er 50/50 av begge nasjonaliteter.

Derfor synes jeg at folk som meg, som har også en annen bakgrunn enn det norske, kan ha en skriftlig bekreftelse på sin andre nasjonalitet. Da kan våre nye landsmenn komme til et trygt land med litt flere muligheter enn det de hadde fra før.

jeg norsk statsborger og veldig stolt av det og har ikke lyst å miste det. Men sånn som loven er nå, bør jeg velge å ha enten det ene eller det andre.

Hvorfor kan vi i ikke ha begge statsborgerskap? Det trenger ikke å ødelegge noe. Norge får flere borgere i kongeriket med nye landsmenn som kommer til landet. Dette må vaere en gevinst og ikke et tap.

For min del er min tilhørighet i to nasjoner en viktig bekreftelse, at jeg får vaere med å bestemme og ha like rettigheter som borgere flest. Nå bor jeg i Agder og trives med det, men jeg vet ikke om 2030 år, kanskje blir det Argentina? Da er det greit å ha et dokument som bekrefter at jeg har like rettigheter og lovverk som de andre medborgere.

2017 fremmet Miljøpartiet De Grønnes representant på Stortinget følgende forslag:

Myndighetene bør kun kunne tilbakekalle statsborgerskap når det er snakk om enkeltpersoner som sterkt har skadet statens vitale interesser, slik det er hjemlet i Europarådets konvensjon om statsborgerskap fra 1997.

Vi innfører et tidsavgrenset amnesti for å oppgi riktig identitet til myndighetene.

Vi fjerner lov om statsborgerskap kapittel 5 §23 tap ved erverv av annet statsborgerskap, slik at det er mulig å ha dobbelt statsborgerskap.

som det eneste nordiske landet, ikke innføre lovlig dobbelt statsborgerskap og gi alle nye landsmenn like rettigheter og vaere trygge i kongeriket Norge? Nordmenn som bor i utlandet, burde også ha mulighet å søke seg dobbelt statsborgerskap.

De fleste partiene på Stortinget er for denne endringen. Det er bare regjeringspartiene som stritter imot og prøver å utsette forslaget hver gang det kommer på bordet.

Men snart er det valg og uansett regjering bør Stortinget bli enig om et lovverk som tillater å ha to statsborgerskap.

Vil avslutte med å si at vi må ta vare på fremtiden. Godt valg!

Jens Aldo Carrizo Nilsen

Styremedlem i Arendal MDG