Fotocredit:

Klima og miljø – hva kan vi selv gjøre?

Publisert i Klassekampen 22.mai 2018

22. mai 2018

 

Jeg tror at folk flest forstår at klimaet og miljøet vårt på jorden er i endring. Branner, oversvømmelser og ras inntreffer oftere enn før og får større konsekvenser. Mye av dette kan skyldes global oppvarming. Å diskutere om noe av dette ville skjedd uansett og hvor mye som kan være menneskeskapt hjelper lite. La oss si det som Harald Konge sa når han fikk spørsmålet om hva HM mente om klimaendringene. Svaret var: « La oss håpe at det er menneskeskapt – for da kan vi gjøre noe med det»

Hva kan vi gjøre selv for å motvirke disse endringene og samtidig være nyttig for oss direkte. Tilskuddene og tiltakene for el biler og varmepumper har virket og gitt merkbare resultater. Utslippene går ned og vi som anskaffer oss disse produktene er fornøyde. Det er og oppfattes som vinn vinn situasjoner. Da gir det resultater.

Investeringer i solcellepaneler på husene og bygningene våre kan gi en lignende effekt. I dag får de som investerer i solcellepaneler på husene sine et tilskudd til etablering av et anlegg NOK 10.000 og tilskudd pr produserte kilowatttime.

Egenprodusert strøm vil også kunne redusere behovet for å bygge ut strømnettet slik at landets ambisjoner for økt bruk av El biler kan gjøres uten at nettet må bygges ut i samme forhold. Da kan store investeringer reduseres.

Noen investerer i dette allerede, men det har ikke tatt av fordi mange mener at det ikke lønner seg pga blant annet lave strømpriser i Norge. I tillegg oppfattes det slik at tilskuddene fra det offentlige ikke er store nok til at flere tar steget og investerer.

I dag (år2016) var strømforbruket i norske husholdninger ifølge SSB 37767 GWH. Hvis norske husholdninger kunne produsere 50% av sitt forbruk selv blir det 18883 GWH. Til sammenligning brukte Oslo kommunes husholdninger 3973 GWH I 2016. Vi kan ut fra dette produsere nesten 5 ganger Oslo’s forbruk ved å stimulere norske husholdninger til å investere i solceller.

  • Gjennom en slik prosess vil vi kunne produsere nok strøm lokalt til den elektriske bilen og sykkelen og tannbørsten vår. Og mer til. Mye kan tyde på at 50% er et konservativt anslag for hva en husholdning kan produsere.
  • Lokal strøm ville ikke falle ut når linjenettet bryter sammen, som det ofte gjør om vinteren pga trær som faller over linjenettet. Beredskapen blir sikrere.
  • Det er et betydelig potensiale som ligger der ute klart til å tas i bruk. Tenk hvis vi kunne produsere 50% av vårt strømbehov selv. Det ville frigjøre enorme menger energi i form av grønn energi som kunne brukes til andre formål – for eksempel ny industribygging i hele landet.

Så kjære politikere ikke bare dere i MDG – men alle sett i gang en nasjonal dugnad på solceller slik at vi med sikkerhet kan lade våre el biler og sykler hjemme.

Til dere som allerede har gått foran og investert: Del deres erfaringer med oss!

Trond Gunnar Hansen – Cand Oecon