Fotocredit:

Interpellasjoner til Arendal bystyre 21. juni.2018 :

Tilskudd til el-sykler for innbyggere i Arendal kommune

20. juni 2018

Det har vært en del gode diskusjoner om satsing på en fremtidig grønn byutvikling hvor vi i Miljøpartiet De Grønne følger med og hyller alle flotte tiltak, ideer og planer som er blitt og fremdeles blir diskutert. Her er det alt fra grønne by-tak, solcellepaneler, utviding av by nære parker og strandområder og bilfritt sentrum.

Under diskusjonen om et bilfritt sentrum så vi en del utfordringer knyttet mot restaurant og næringslivet som mente det ville føre til butikkdød i sentrum. Vi ser også at det er planer om veibygging og omreguleringer som vil skape en del utfordringer til bilistene som skal til og fra jobb.
Det å flytte hverdagstrafikken fra bilkjøring til sykling har mange gode effekter, både for folkehelsa og for trafikkavviklingen. En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt viser at økonomisk støtte til kjøp av elsykler virker – det fører til at flere kjøper elektrisk sykkel, og det fører til mer sykling på bekostning av bilbruk. I Oslo hadde de en suksessfull tilskuddsordning, som den svenske regjeringen nå har kopiert. Vi i Miljøpartiet De Grønne i Arendal har stor tro på at dette er et tiltak som vil føre til at mange flere vil erstatte bilen med sykkel, særlig på de kortere turene.
Spørsmål til ordføreren:
  1. Ser ordføreren at Arendal kan ha nytte og glede av en støtteordning for kjøp av elektriske sykler?
  2.  Oversendelseforslag: Administrasjonen bes vurdere innføring av en pott for støtteordning for elektriske sykler i Arendal, for eksempel begrense til 20% av kostnaden for sykkelen og maksimalt 5.000 kroner.

Silje Vanessa Samuelsen

Talsperson & 1.vara til Bystyre for Arendal MDG