Hvorfor støtter jeg de Grønne?

Hvorfor støtter jeg de Grønne?

Fordi tiden for lengst har kommet for forandring. Verden har forandret seg, og det må vi også.

Tanken om evig vekst og økende forbruk henger ikke sammen med det faktum at vår klode kun er en liten planet svevende i verdensrommet, med sårbare og fint balanserte systemer som opprettholder alt liv, også vårt. Systemene har tålegrenser og noen av dem er allerede nådd og passerte, med ingen vei tilbake.

Jeg tenker på global oppvarming, på utarming av artsmangfoldet, på tømming av grunnvannet og nedhogging av skogene for å nevne bare noen få og velkjente eksempler.  Alt dette utført av bare noen få generasjoner!

Et sinnelag som kan, uten anfektelse, gå så brutalt frem mot alle menneskers felles naturarv, tør en si Moder Jord, har heller ikke hemninger med å fare like brutalt frem mot Jordens Barn, menneskene selv.  Alle bør kjenne til maktelitens transnasjonale og skamfulle fremferd mot verdens fattige.

Alt henger sammen med alt.

Her i Norge har folk flest det ganske greit. Vi er tross alt verdensadelen.

Jeg selv er allikevel ikke helt komfortabel med å slå meg til ro med dette. Status quo, bread and circus.  Jeg tenker tiden er kommet for å skue utover de nærmeste ting, over havet og frem i tiden. Ikke så langt frem, våre barnebarns livstid. Er det en slik verden vi vil ha? Nei det tror ikke jeg.  Det sies at en annen verden er mulig. Jeg håper det.

Tidligere generasjoners politiske ordskifte har brakt oss hit. Mer av det samme, rødt eller blått, er ikke svaret. Nye veiledende prinsipper er nødvendige der respekt og ærbødighet erstatter vekst og hovmod.

Kanskje MDG vil kunne stå for disse verdiene. Vi bør satse hardt på det.

 

Mike Golding