Fotocredit:

Om Miljøpartiet De Grønne, kake og økonomi

“Økonomi er læren om å forvalte knappe ressurser”. Det var det første min foreleser i regnskap sa. Skal man tro lederen i Agderposten den 21.08 er forvaltning av knappe ressurser et område Miljøpartiet De Grønne kommer til kort i forhold til de “tradisjonelle partiene”.

29. august 2015

 

Ta kake – det kan være en knapp ressurs. Økonomi handler om hvordan vi deler kaken. Om å bruke ingrediensene effektivt når vi lager den. Det handler også om å lage nok kake. Og for de “tradisjonelle” partiene handler det om å lage stadig mer kake. Kaken skal vokse, uansett om mange av gjestene har fått mer enn nok.

Ideene de bygger sin politikk på kommer fra tenkere som Marx, Keynes, Mill og Smith. De bygger på økonomisk vekst som var nødvendig i en tid der ni av ti levde i absolutt fattigdom. Det måtte bli mer om alle skulle få. Men alle så en grense for vekst: En fremtid der naturressurser og effektivisering ikke lenger har mer å gi.

I motsetning til de “tradisjonelle” partiene mener Miljøpartiet De Grønne at den grensen finnes. Vi ønsker ikke å vente på at naturressursene vi er avhengig av kollapser. Da har vi ingenting å forvalte, festen er definitivt over. Derfor setter vi miljø først, det er også ansvarlig økonomisk og sosial politikk.

Ideen om “grønn vekst” har blitt populær: Voks, men spar ressurser. På lang sikt kan vi likevel ikke frikoble oss fra naturen. En gang vil uendelig vekst ta igjen det vi sparer. Men på kort sikt, innenfor den etablerte økonomien, er det en langt bedre løsning enn å fortsette som før. Og vekst i grønne næringer må til for å erstatte de forurensende. I en landsdel som er avhengig av en sviktende oljenæring trenger vi nye, grønne arbeidsplasser. Det mener Miljøpartiet De Grønne ikke bare er fornuftig, men også nødvendig for å unngå en alvorlig økonomisk nedgang og stor arbeidsledighet.

Miljøpartiet De Grønne foreslår mange tiltak for å få fart i den grønne økonomien. Vi går  blant annet inn for å kutte arbeidsgiveravgift som letter etablering av nye bedrifter, opprette investeringsfond for grønne gründere, og målrette satsing på utdanning, forskning og utvikling innen fornybar energi og bionæringer.

Som et blokkuavhengig parti kan vi samarbeide om å bruke både rødgrønne og blågrønne økonomiske verktøy. Men den grønne økonomien har ikke vekst som mål. Vekst er et middel for å bygge velferd og gi muligheter. Også muligheter til å gi oss selv og miljøet et pusterom, ikke jage etter stadig mer. Til å få tid til å smake.

 

Kai Olav Fredriksen

1. kandidat for Aust-Agder MDG og 2. kandidat for Arendal MDG