Fotocredit: Eak K.

Fordummende om 4K og folkeavstemning

Torsdag 28. april kunne det i nettaviser, sosiale medier og enkelte AP-politikeres verden virke som vi – flertallet i Arendal bystyre – stemte “JA!” til storkommune, og “NEI!” til å høre på folket. Grundig nei, for vi vil ikke en gang binde oss til resultatet av en innbyggerundersøkelse. Skammens bystyre. Eller var det egentlig sånn det var?

 

9. mai 2016

Saken handlet aldri om ja eller nei til storkommune. Snarere handlet det om Arendal skulle fortsette samtalene på bakgrunn av “intensjonsavtalen”. I likhet med absolutt alle andre i bystyret stemte også Miljøpartiet De Grønne for å fortsette. For det som ligger på bordet er uferdig: Store ord pakket rundt ikke så veldig store ambisjoner. Men det er forståelig, dette er en start. Dagens avtale er rett og slett for vag til at Miljøpartiet kan ta stilling til kommunesammenslåing. Så får tiden og forhandlingene vise hva vi har å ta stilling til når vi faktisk skal stemme over kommunesammenslåing om noen måneder.

I saken kom Ap og SV med et forslag om at det skulle avholdes en folkeavstemning før vi behandler kommunesammenslåing. Det er helt i tråd med det som står i lokalprogrammet til MDG. Men den andre muligheten – en grundig innbyggerundersøkelse – var ikke et alternativ da vi skrev programmet vårt. Når det kommer en ny mulighet på bordet må vi ta stilling til den. I grønn politikk er grasrotdemokrati en av grunnsteinene, og derfor hadde vi et medlemsmøte for å avgjøre hva vi skulle velge.

Medlemmene våre sa ja til en innbyggerundersøkelse av flere grunner. Folkeavstemning om sammenslåing har ofte dårlig oppmøte, og da vil de mest engasjerte stemmene telle. Det kan noen ganger være et poeng i seg selv, men ikke i en sak som berører absolutt alle i kommunen. Da er det bedre å få et godt bilde av den generelle folkemeningen: Det viktigste for MDG var altså ikke ordet “folkeavstemning”, men å høre hva innbyggerne mener.
Det mener vi at vi gjør bedre nå. Denne spørreundersøkelsen skal kartlegge hvor mange som er for og mot en kommunesammenslåing. Når et tilfeldig utvalg av 1200 arendalitter kontaktes så vil dette gjenspeile folkemeningen godt.
I tillegg vil en undersøkelse koste kommunen nær en million mindre. Dette er penger vi heller vil bruke til miljøtiltak i kommunen.

I bystyremøtet kom Ap også med et forslag om å binde kommunestyret til innbyggerundersøkelsen. Det er ikke bare et litt snodig forslag fra et parti som tror sterkt på det representative demokratiet. Det er også et forslag til vedtak som ikke vil ha lovhjemmel. Det er juridisk umulig å binde kommunestyret, og forslaget hadde dermed liten mening. Heller ikke vil MDG bindes. Som sagt, avtalen er i dag vag og vi må se den endelige versjonen før vi kan ta stilling. Skal vi støtte kommunesammenslåing må avtalen inneholde gode løsninger for å ta vare på lokaldemokratiet i kommunedelene, den må ha ambisjoner om høyere utdanning i kommunen og møte ledighet med nye grønne arbeidsplasser.
Og avtalen må ikke minst være klar på at den nye kommunen skal være ledende i kampen mot klimagassutslipp. Vi vil aldri stemme for en avtale som for eksempel legger opp til en økning i personbiltransporten. Uansett hvor mye folket sier “JA!” til storkommune.

Bjørg Jordal og Stian Spanne Iversen, talspersoner i Arendal MDG og
Magrete M. Breivik, bystyrerepresentant for Arendal MDG

- Skal vi støtte kommunesammenslåing må avtalen inneholde gode løsninger for å ta vare på lokaldemokratiet i kommunedelene, den må ha ambisjoner om høyere utdanning i kommunen og møte ledighet med nye grønne arbeidsplasser. Og avtalen må ikke minst være klar på at den nye kommunen skal være ledende i kampen mot klimagassutslipp.