Tenk nytt, stem grønt!

12. juni 2016

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.
Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

Miljøpartiet De Grønne er et økologisk parti. For oss er en sunn natur og et sunt miljø selve grunnlaget for eksistensen vår på jorda. På samme måte er et rettferdig samfunn nødvendig for en sunn økonomi. For å sikre et godt liv for både oss og de som skal overta jorda etter oss kan vi ikke forurense eller hente ut mer fra naturen enn den klarer å fornye. Det er det som er bærekraft.

Grønne partier rundt om i verden bygger nettopp på bærekraft. På andre verdier enn bare penger, på at mennesker er aktive deltakere i samfunnet, på dialog, og på en tro på at mangfold er viktig både for miljø og mennesker.

Mangfold er viktig i politikken også. Ingen partier sitter med alle svarene. Miljøpartiet De Grønne stiller for første gang til valg i Arendal, og din stemme kan være med på et historisk grønt skifte i vår kommune. Vi er blokkuavhengige og vil samarbeide med alle partier for å få gjennomslag.