Godt voksne

12. juni 2016

Aktive eldre er friske eldre. Også de som har levd en stund må få bruke ressursene sine til meningsfulle aktiviteter. Barn trenger “besteforeldrene” som kan formidle erfaringer og historier og lære bort håndverk. Vi vil legge til rette for en verdig alderdom og samhandling på tvers av generasjoner.

Vi vil:

  • Støtte ”Livsglede for eldre” og lignende foreninger.
  • Legge til rette for samhandling på tvers av generasjoner. Barnehage og kultur kan være møteplasser.
  • At eldre som ønsker og har kapasitet til å stå i arbeid utover pensjonsalder skal ha anledning til det.
  • At det legges til rette for at eldre som bor på sykehjem o.l. kan ha jevnlig kontakt med dyr, samtidig som det tas hensyn til allergikere.
  • Støtte Lotte-hjem-modellen. Sykehjem med trykk på “hjem”. Beboernes ønsker og behov skal være rettesnoren for arbeidet, ikke et system eller oppsatt plan. Trivsel for ansatte og beboere.
  • Støtte omsorgslønn.
  • Jobbe for økt lege- og sykepleiedekning på sykehjem. Øke kompetansen på medisinbruk hos eldre i sykehjem ( geriatrisk farmasøytisk kompetanse) – for å redusere overforbruk og uheldig polyfarmasi.
  • Jobbe for prosjekt «demenslandsby».