Folkestemmen

12. juni 2016

Vi mener  det er viktig å gi innbyggerne eierskap til kommunen sin, og gjøre dem til aktive deltakere. Blant annet har vi hatt med oss “grønne lapper” når vi har stått på stand. Her skrev folk opp saker de brenner for i kommunen sin. Vi har brukt disse lappene aktivt når vi har utarbeidet programmet vårt.

Vi vil ha folk engasjert også mellom valgene, og jobbe for at politikere som styrer kommunen representerer befolkningen når det gjelder blant annet alder, kjønn og etnisk opphav.

Vi vil:

  • Verne allemannsretten, strandlinjen og tilgangen til friluftsområder og naturopplevelser for alle.
  • At velforeninger må være med tidlig i fasen av utviklingprosjekter.
  • Støtte frivillige organisasjoner og velforeninger som overtar enkelte oppgaver fra kommunen, blant annet med enkelt vedlikehold og å gjøre nærmiljøtiltak i bydeler.
  • Støtte Dyrebeskyttelsen og lignende organisasjoner, og støtte kampanjer for sterilisering av katter.
  • Ha forsøk med “deltakende budsjettering”: En del av kommunens budsjett er ute til prioritering av velforeninger o.l. Erfaring er at dette gir bedre rekruttering til lokaldemokratiet og mindre uro rundt budsjettprosesser.
  • Sette krav til god informasjon på stedet og på nett om langvarige byggeprosjekter i kommunen.
  • Prioritere utbygging av høykapasitet bredbånd i hele kommunen. Alle skal ha god tilgang til digitale fora og tjenester.
  • At rådgivende folkeavstemminger kan brukes oftere enn i dag, blant annet ved ordførervalg og spørsmål om kommunesammenslåing.
  • Følge utfallet av en rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing. Vi mener likevel at Arendal er stor nok som kommune, en ytterligere sammenslåing svekker lokaldemokrati og distrikter.
  • At nedlagte skolebygg bør overlates til velforeninger.