Fotocredit:

Program 2019-2023

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Miljøpartiet De Grønne er et økologisk parti. For oss er en sunn natur og et sunt miljø selve grunnlaget for eksistensen vår på jorda. På samme måte er et rettferdig samfunn nødvendig for en sunn økonomi.

For å sikre et godt liv for både oss og de som skal overta jorda etter oss kan vi ikke forurense eller hente ut mer fra naturen enn den klarer å fornye. Det er det som er bærekraft. Grønne partier rundt om i verden bygger nettopp på bærekraft. På andre verdier enn bare penger, på at mennesker er aktive deltakere i samfunnet, på dialog, og på en tro på at mangfold er viktig både for miljø og mennesker.

Mangfold er viktig i politikken også. Ingen partier sitter med alle svarene, for å løse klimakrisa må vi alle jobbe sammen. Miljøpartiet De Grønne stiller for andre gang til valg i Arendal, og din stemme kan være med på et viktig grønt skifte i vår kommune.

13. august 2019

Miljøpartiet De Grønne stiller for andre gang til valg i Arendal, og din stemme kan være med på et nytt historisk grønt skifte i vår kommune.

Det kan også lastes ned i PDF versjon, eventuelt her.