Park i Barbu – Dette handler om deg.

plan barbu kart-page-001

Miljøpartiet De Grønne i Arendal ønsker å sette folk flest i fokus og å fronte en politikk hvor bolig- og næringsutbygging av kyststripa ikke er et spørsmål om penger.

Parken i Barbu kan bli ganske liten dersom blokkutbyggingene fortsetter. Vi ønsker at folk flest skal styre prosessen med utbygging av byen. Skolenedleggelser og blokkutbygging er en sentralisering av Arendal. Vi i Miljøpartiet De Grønne er i mot denne sentraliseringen, vi mener samfunnet er bedre tjent med at folk bor der de vil, og ber folket hjelpe til å skape bedre tekniske, effektive, og ressursbesparende løsninger for kommunen.