Fotocredit:

Arendal – Norges fremtidige el-sykkelhovedstad!

Det planlegges mye for å få trafikken til å flyte i Arendal. Konklusjonen pleier å bli: Vi må bygge mer veier. Konsekvensen; Økt trafikk og enda større fokus på privatbilen som fremkomstmiddel. Man ender til og med opp med å ødelegge Bymarka i veiutbyggingens rus.

4. september 2015

Arendal må tenke annerledes for fremtiden. Det er gang, sykkel og kollektiv vi må satse på. Sykkel har mange fordeler: Man kommer raskt frem. Sykkelen står alltid klar. Dessuten er det gratis å sykle.

Været i Arendal er godt egnet for sykling. Men store avstander på sykkel til og fra jobb og fritidsaktiviteter kan være en terskel, hvis det betyr å komme svett frem.

Arendal har et kupert terreng. Det kan være lett å hoppe i bilen om morgenen, men det er en dårlig løsning for egen helse, bymiljøet og klimaet.

Miljøpartiet De Grønne går til valg på en betydelig satsing på sykkel i Arendal. Vi vil jobbe for utbygging av trygge sykkelveier. Dette vil i det lange løp hindre behovet for å bygge ut nye bilveier. Og vi vil gi syklister trygge parkeringsplasser, og fortrinn foran privatbilen. Men vi ønsker å gå et skritt videre: Vi vil gjøre Arendal til Norges el-sykkelhovedstad!

Det er dokumentert at el-sykkel får flere til å sykle, og at man med el-sykkel oftere sykler større avstander. Vi vil ta initiativ til å få en storsatsning på el-sykkel i kommunen. Et nettverk av ladepunkter for el-sykkel, informasjonskampanjer, samarbeid med bedrifter og kommunalt tilskudd til kjøp er noen tiltak vi ser for oss. Og ikke minst mulighet til å prøve! Det er faktisk forskning som viser at de som har prøvd en el-sykkel er langt mer villig til å kjøpe en.

På Miljøpartiet De Grønnes stand førstkommende lørdag (den 5. september) inviteres du til å teste en el-sykkel, du vil garantert få en aha-opplevelse. Og forhåpentligvis finner du dette som et godt alternativ til bilen. Dette vil være bra for bymiljøet, klimaet, helsen og lommeboken.

 

Kai Olav Fredriksen

2. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Arendal