Hvorfor politikk?

Hei, jeg heter Jarl Tollefsen, og er aktiv i lokallaget til det politiske partiet Miljøpartiet De Grønne i Arendal.

Politikken i Norge er en dinosaur. Godene i Norge bestemmer ikke at samfunnet skal være mer stressende og komplisert. Miljøpartiet De Grønne ønsker at staten respekterer deg, og bryr seg om deg. Men å si at man bryr seg er bare ord – ta oss på ordet, slik kan du få oss alle til å gjøre verden bedre! Vi vet at du vet et par av de tingene som kan gjøre samfunnet vårt virkelig godt. Bli medlem, og vær en som former litt av den  gode politikken for Norge. Dette livet, og denne verden, skal handle om deg også. Jeg håper virkelig at du tar imot invitasjonen, for vi vil ha deg med, og folket med, i politikken. Husk at det er mulig å feile tusen ganger. Og det er vi mennesker gode til. Men i denne av alle mulige verdener, skal vi lykkes. Vi må gjøre klimasaken så aktuell at Norge ikke kan unngå den lengre.

 

 

Klimasaken er at lufta rundt jorda er full av røyk, den Co2-en vi har sendt opp i atmosfæren forsvinner ikke, og hvis vi fortsetter å forbrenne fossilt karbon, så vil vi overopphete kloden, og da er det over. Det handler ikke om ukulturen som har gjort at vi ikke har klart overgangen til fornybar energi i verden. Det handler om å gjøre overgangen til fornybar energi NÅ.

 

DSC_15361b

 

Biltrafikk er en stor kilde til klimagass i Norge, i andre land er strømproduksjon mer forurensende, siden de ikke har vannkraft. Og vi kjører bil så mye, at når fks Kina snart begynner å kjøre like mye drivstoffdrevet privatbil per person som Norge – så er røykutslippene så enorme at det ikke nødvendigvis lengre er mulig å stoppe en ukontrollert global oppvarming. Her følger mine rent personlige meninger om hva vi må gjøre.

I Arendal drives den offentlige busstrafikken pr 2013 på en kontrakt som koster over 1000kr per time busstrafikk. Jeg mener busstransporten må overtas av et kommunalt selskap, og som eier av et busselskap, vil jeg påstå at et kommunalt drevet selskap kan drive busstransporten i Arendal til 600kr per time busstrafikk.

Jeg mener med erfaring som bussjåfør, at lokal busstransport må bli gratis, siden de som tar buss gjør samfunnet en tjeneste. Men vi må også utrede og skape et kollektivtransportsystem, der den naturlige og behagelige måten å reise på, er kollektivt. For det er ikke naturlig at folk skal ønske å kjøre i hver sin bil, uten å kunne slappe av, og bruke internett, som også må bli en selvfølge på alle busser. Bussene må få bedre seter og bagasjekapasitet. Sjåførene må få tid til å ta seg av alle, også rullestolbrukere. Og når vi fjerner billetteringen, så kommer bussene raskere frem, selv om de kan kjøre roligere. Og dette er ikke vanskelig eller dyrt. Gjennomsnittlig koster privatbil totalt mellom 50 000 – 100 000kr per voksen, for et år. Vi kan skape et gratis kollektivsystem, med dobbelt så mange bussavganger som i dag, og dermed gjøre Arendal til en by det går an å bevege seg i, til under 5000kr per person.

Se for deg å kunne gå på bussen gratis når du vil, og at bussen går hvert 20. minutt. Det er fremtiden. Og med det overforbruket vi har i Norge, er det tid for å gjøre Arendal til et fremtidsrettet by.

Veien å gå er nok bompenger, slik at oss som forurenser, og unnlater å bruke buss-systemet, betaler for det. Og vi er stort sett alle med på den feilen det er å fortette veiene. Vi kan med lokal politisk forankring, ifølge samferdselsdepartementet, sette opp bompengene på E-18, slik at gjennomfartstrafikken tar en stor del av kostnaden for kollektivtrafikken i Arendal.

20kr i bompenger på E-18 kan holde.

Skjønner dere at politikerne vi har, gjør en unnlatelsessynd ved å ikke danne et kommunalt busselskap? Fordi samarbeidet mellom den offentlige fylkeskommunen, og kontrakter med private busselskap, er for tungvint og dyrt. Hvis samfunnet skal betale et privat busselskap for å sørge for den kollektivutviklingen Arendal trenger, så kommer det til å koste mye mer enn det bussdrift skal koste.
Dette er det lille jeg selv vil bidra til å få til å fungere. Og jeg mener den viktigste jobben min her er å ikke gjøre feilen politikere flest gjør – de har en mening om mer enn det noen enkelt person kan ha peiling på. Det viktigste for å få politikken vår fremover, mener jeg er at alle bidrar med det de selv kan, og deretter kan ti stille, og si: dette kan ikke jeg noe om, så dette får andre redegjøre for, og avgjøre.
Ellers er vi i Miljøpartiet De Grønne i Arendal forkjempere for høyhastighets jernbane fra Oslo, via sørlandsbyene, til Stavanger. Og vi er for dette på bekostning av veiutbygging. Dette er en ærlig sak. Jeg har kjørt taxi selv, og vi på Sørlandet kjører bil mer enn nok. Vi trenger faktisk ikke flere veier, det er gode samferdsels og kollektivløsninger vi trenger. Det er helt sikkert.

Jeg er ikke så glad i å prate om meninger, og jeg har ikke noen ambisjon om å bli politiker, siden jeg mener mennesker ikke er lagd for å styre for mye over hverandre. Men det jeg skriver om her kan vi få til, hvis du stemmer på Miljøpartiet De Grønne ved stortingsvalget, eller ved lokalvalget i Arendal i 2015. Det handler ikke om de store flotte tiltakene, det handler om at vi bruker den norske posisjonen vel, og skaper et effektivt eksempel av et samfunn. Vi har alle løsningene i samfunnet vårt, men vi har for mange som ikke respekterer at politisk makt må brukes med omhu.

 

Jarl Tollefsen

Hisøy, Arendal