Nominasjonskomité 2018-2019

ARENDAL MDG SØKER LISTEKANDIDATER 

Det er nå et og halvt år igjen til kommunevalg -Høsten 2019. Tiden er derfor inne for å starte prosessen med å finne frem til gode kandidater som er villig til å stå på Miljøpartiet De Grønnes liste til kommunestyre- og fylkestingvalget Høsten 2019. 

Er du et miljø- og samfunnsengasjert menneske som ønsker å gjøre en forskjell for Arendal by og regionen vår? Kjenner du noen du vet at deler våre verdier og som du mener vi burde kontakte for å være kandidat på vår valgliste? Da ønsker vi gjerne å høre fra deg. Det er ingen krav om at kandidatene må være medlem i partiet. 

Miljøpartiet De Grønne trenger engasjerte mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og interesser som ønsker å gjøre en forskjell for lokalsamfunnet. Vi trenger kandidater som kan fylle de øverste plassene på vår valgliste og som er innstilt på å ta rollen som folkevalgte for Miljøpartiet De Grønne i kommunestyre- og fylkestingutvalget. 

Vi trenger også personer som kan stille lenger ned på vår valgliste og på den måten støtte opp om våre toppkandidater. Som listekandidat viser du din støtte til vår politikk og bidrar til at partiet blir synlige og representert i lokalpolitikken. 
Det å være folkevalgt er både interessant og givende. Som folkevalgt tar du aktiv del i demokratiet og de politiske beslutningene. Du får mulighet til å jobbe for de sakene du brenner for og mener er viktig, det kan være miljø, kultur, byutvikling, helse, sosiale utfordringer, barnehager, skole, ungdom og eldreomsorg. 

Fristen for å sende inn forslag er satt til 1.september 2018. Alle som blir foreslåtte vil bli kontaktet av nominasjonskomiteen. 

Forslag til aktuelle kandidater sendes: Jens Aldo Carrizo Nilsen til e-post: aldojens@gmail.com 

Merk nominasjonen med navn og kontaktinformasjon på aktuell kandidat og avsenders (ditt) navn. 

29. oktober 2017

Jens Aldo Carrizo Nilsen - Leder for Nominasjonskomiteen

HVEM SITTER I NOMINASJONSKOMITEEN?

Jens Aldo C. Nilsen er født i Arendal, er 27 år, oppvokst sin ungdomstid og begynnelsen av sitt unge voksne liv i Malaga - Spania. Er Utdannet Sosial Fagarbeider fra Spania og Barne- og Ungdomsarbeider i Arendal.

Jobber til vanlig i en sentrumbarnehage i Arendal i 100% stilling med 40 % permisjon på grunn av studie i Arbeidsplassbasert Barnehagelærer Utdanning.

Han har alltid vært engasjert i Natur og miljø saker , men meldte seg inn i MDG i November 2014 og ble aktiv medlem med verv i 2016. Jens hadde vara plass i fylkesstyret og styremedlem i
Arendal MDG i 2016. Han ble gjenvalgt i begge styrer som styremedlem i 2017.

Han fikk på alvor erfaring i sentral parti politikk i 2017 der Jens fikk delegat plass på Landsmøte og i Desember 2017 var han Observatør på Landstyre for Aust-Agder. I mars 2018 var han delegat på første ordinære landsstyremøte for Aust-Agder MDG.

På Årsmøte, April 2018 ble han valgt som talsperson for lokallaget i Arendal. Han sitter sentralt i Arbeidsutvalget i Grønne Studenter.

Utenom Miljø og Klima saker, har Jens store hjerte saker som Oppvekst, Mangfold, Skeiv politikk, Studentpolitikk og Dyrevern.

Ta kontakt med ham på:
Mobil: 94242626
Epost: aldojens@gmail.com