Innstilling til listekandidater for kommunevalget 2019

Referat fra nominasjonskomiteen

Siden vi startet arbeidet i mai 2018, har nominasjonskomiteen hatt flere interne møter og avholdt telefon samtaler og noen intervjuer med medlemmer og støttespillere av Arendal MDG som har uttrykt interesse for å bli nominert. Noen av innspillene har komiteen mottatt per epost med aktuelle kandidater. Komiteen er takknemlig for mange gode innspill, og hyggelige og konstruktive samtaler. Det er på bakgrunn av det felles bidraget at vi kan legge fram en liste som komiteen står samlet bak og er stolte over.

26. november 2018

 

  NAVN FØDSELSÅR ALDER BOSTED
1 Silje Vanessa Samuelsen* 1974 44 ARENDAL
2 Jens Aldo Carrizo Nilsen* 1990 28 HISØY
3 Martine Kvam* 1994 24 FÆRVIK
4 Bjørg Fossli* 1971 47 EYDEHAVN
5 Jenny Rose Bengtson 1994 24 EYDEHAVN
6 Trond Gunnar Hansen 1948 70 SONGE
7 Rebekka Lundstrøm 1980 38 ARENDAL
8 Edvard Leiros 1992 26 SALTRØD
9 John-Thomas Michelet 1984 34 FÆRVIK
10 Anna Maria Kolasa 1981 37 ARENDAL
11 Rudolf Franciscus Sneek 1956 62 MOLTEMYR
12 Vidar S. Øy 1949 69 FÆRVIK
13 Sven Aake Bjørke 1950 68 ARENDAL
14 Tonje Følling Valenzuela 1964 54 BIRKELUND