Våre kandidater

Vi er så heldige at i årets Stortingsvalg så er lokallaget representert av tre Arendalitter eller tilhører Arendal Mdg, på andre plass Tonje F. Valenzuela, på femte plass den Oslobaserte arendalitten Marie Helene Loe Halvorsen og på niende plass Silje Vanessa Samuelsen .

Vi ønsker alle kandidater spesielt Arendalittene masse lykke til i valget 2017!

Godt valg!

Ta vare på framtida og Stem Grønt!

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

10.kandidat, Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand Kommune

Christen Andreas O. Wroldsen

8.kandidat, Leder for Oslo Grønne Studenter

Christen Kaaveland Egeland

6. kandidat, Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Lillesand Kommune

Marie Helene Loe Halvorsen

5.kandidat, Byrådssekretær for byutvikling for Oslo rådhus

Esben Moy

4.kandidat, Tallsperson for Miljøpartiet De Grønne i Aust-Agder

Josefine Gjerde

3.kandidat, Leder for Grønn Ungdom i Aust-Agder

Eivind Trædal

1.kandidat, Kommunikasjonsrådgiver i Stortingsgruppa for Miljøpartiet De Grønne, eivind@mdg.no

Tonje Følling Valenzuela

2.kandidat, Tallsperson for Miljøpartiet De Grønne i Aust-Agder, tonjeval@online.no, 41334504

Silje Vanessa Samuelsen

9.kandidat, Leder for Miljøpartiet De Grønne i Arendal