Tonje Følling Valenzuela

2.kandidat, Tallsperson for Miljøpartiet De Grønne i Aust-Agder

Min bakgrunnsinfo er: 51 år, utdannet lege (barne- og ungdomspsykiater) bodd i Arendal i snart 12 år. Er i lokalpolitikken spesielt opptatt av by- utvikling med  vekt på grønnstrukturplaner – grønne og trivelige områder å ferdes i er både trivelig og godt for helsa -og for klima og det biologiske mangfoldet.

Barn og unges psykiske helse i et folkehelseperspektiv  er og et viktig område for meg.
Har verv i fylkesstyret på 3. året og er nå en av våre to talspersoner for MDG i Aust- Agder. Er representert i partiets Landsstyre og er varamedlem i nasjonal valgkommite.