Tonje Følling Valenzuela

2.kandidat, Tallsperson for Miljøpartiet De Grønne i Aust-Agder

- «Klima- og miljøutfordringer er vår tids viktigste politiske sak. Derfor står jeg på listen for Miljøpartiet De Grønne. Det er også viktig for meg at MDG er tydelige på at vi ønsker utjevning av økende økonomisk ulikhet. Dessuten; Grønn politikk handler om å sikte mot et samfunn med mindre stress og press og redusert jag etter stadig økt materiell vekst.  En slik kursendring kommer både natur og mennesker til gode. Som barne -og ungdomspsykiater er jeg nok ekstra opptatt av hvilke signaler vi som samfunn gir til de unge.»