Inger-Lill Moneel

5.kandidat, styremedlem i Arendal MDG